NASZA OFERTA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kontakt z nami

Roboty drogowe

 • Roboty ziemne
  • usunięcie warstwy humusu
  • wykopy
  • nasypy
  • korytowanie
  • kopanie i profilowanie rowów
  • humusowanie
  • karczowanie pni
 • Roboty rozbiórkowe
 • Nawierzchnie
  • przygotowanie podłoża
  • warstwa odsączająca z piasku
  • stabilizacja gruntu
  • podbudowa z kruszyw
  • wykonanie nawierzchni asfaltowych
 • Roboty brukarskie
 • Roboty wykończeniowe
  • przepusty
  • pobocza
  • oznakowanie
  • rowy

Usługi sprzętu

 • Spycharka
 • Koparki gąsienicowe i kołowe
 • Ładowarka
 • Walce drogowe
 • Rozkładarka mas bitumicznych
 • Równiarka
 • Samochody ciężarowe

Transport

Dysponujemy środkami transportowymi umożliwiającymi transport kruszyw, masy asfaltowej oraz sprzętu budowlanego

 • ciągniki siodłowe z naczepą samowyłądowczą
 • zestaw niskopodłogowy
 • samochody 4-osiowe

Roboty ziemne i melioracyjne

 • odmulanie rzek oraz stawów
 • budowa zbiorników małej retencji
 • budowa rowów melioracyjnych

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie,
dostosowując się do jego potrzeb.